September 7, 2011

“Heaven is a better place today because of this, but the world is just not the same.”
 The Tragically Hip, “Heaven is a Better Place Today”

Vitaly Anikeyenko
Yury Bakhvalov
Aleksandr Belyayev
Mikhail Balandin
Aleksandr Vasyunov
Josef Vasicek
Aleksandr Vyukhin
Robert Dietrich
Pavol Demitra
Andrei Zimin
Marat Kalimulin
Aleksandr Karpovtsev
Aleksandr Kalyanin
Andrei Kiryukhin
Nikita Klyukin
Igor Korolyov
Nikolai Krivonosov
Yevgeny Kunnov
Vyacheslav Kuznetsov
Stefan Liv
Jan Marek
Brad McCrimmon
Sergey Ostapchuk
Vladimir Piskunov
Karel Rachunek
Evgeny Sidorov
Karlis Skrastins
Ruslan Saley
Pavel Snurnitsyn
Daniil Sobchenko
Ivan Tkachenko
Pavel Trakhanov
Igor Urychev
Gennady Churilov
Maksim Shuvalov
Artyom Yarchuk

Crew
Andrey Solontsev
Igor Zhevelov
Sergei Zhuravlev
Vladimir Matyushkin
Yelena Sarmatova
Nadezhda Maksumova
Yelena Shavina

Hospitalized
Alexander Sizov
Alexander Galimov

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Post Navigation